STRATEGIA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM Z AUTYZMEM

O PROJEKCIE
POLSKA
NIEMCY
WIELKA BRYTANIA
HISZPANIA
LUKSEMBURG
RUMUNIA
WĘGRY
TURCJA
KONTAKT

Copyright '2013 SOSW Sieradz COMENIUS
   POLSKA    
           W dniach 08- 11 grudnia 2013 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu gościliśmy nauczycieli z państw partnerskich Projektu Comenius ,,I am cross- what now?” (dotyczącego strategii postępowania z dzieckiem autystycznym).

Było to łącznie 22 nauczycieli ( z Luksemburga, Niemiec, Anglii, Rumunii, Węgier, Hiszpanii i Turcji),  pracujących każdego dnia z dziećmi i młodzieżą ze zdiagnozowanymi zaburzeniami ze spectrum autyzmu (ASD).

W czasie wizyty goście zobaczyli różnorodne rodzaje terapii prowadzonej w naszej placówce, m.in. zajęcie wychowania przedszkolnego i wczesnego wspomagania rozwoju, zajęcie sportowe i kulinarne, terapię logopedyczną oraz metodę ośrodków pracy realizowaną w szkole podstawowej i gimnazjum.Na terenie Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych ,,Dary Losu” odwiedzający nas nauczyciele zobaczyli terapię SI, Snozeleen, rehabilitację ruchową  oraz terapię behawioralną.

Ciekawym i interesującym elementem wizyty krajów partnerskich Projektu Comenius była z pewnością możliwość wzięcie udziału w warsztatach teatralnych, zajęciach z metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz warsztatach z metody Delacato. Podczas tych zajęć uczestnicy mieli okazję do wspólnej pracy z naszymi podopiecznymi i nauczycielami  oraz odczuwania na własnym ciele oddziaływań terapeutycznych. Z pewnością wzbogaciło  to uczestników w nową wiedzę oraz doświadczenie zawodowe.

Samo spotkanie o charakterze merytorycznym poruszało problem radzenia sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci i młodzieży z ASD. Praca nad projektem to okazja  do wymiany doświadczeń, a nawet próby dojścia do porozumienia o charakterze międzynarodowym w kwestii strategii postępowania likwidującego zachowania atypowe.

 

 


 

Oprócz spotkań roboczych uczestnicy mieli zorganizowany ciekawy program kulturalny, m.in. zwiedzanie popularnych i interesujących miejsc naszego miasta i regionu oraz uczestnictwo w spotkaniu wigilijnym zorganizowanym przez Stowarzyszenie ,,Dary Losu”.

 SOSW w Sieradzu Krakowskie Przed.58 98-200 Sieradz specsier@pro.onet.pl strona szkoły: www.sosw-sieradz.webd.pl=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W SIERADZU, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 58, 98-200 SIERADZ- COMENIUS STRATEGIE POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM Z AUTYZMEM-" I AM A CROSS"