STRATEGIA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM Z AUTYZMEM

O PROJEKCIE
POLSKA
NIEMCY
WIELKA BRYTANIA
HISZPANIA
LUKSEMBURG
RUMUNIA
WĘGRY
TURCJA
KONTAKT

Copyright '2013 SOSW Sieradz COMENIUS

      LUKSEMBURG

W dniach 11-15 luty 2014r. w ramach realizacji międzynarodowego projektu Comenius : „I’m cross-what now?” odbyła się wizyta partnerska w Luksemburgu, w której udział wzięły 4 nauczycielki naszego Ośrodka. Podczas pobytu w stolicy państwa uczestnicy poznali funkcjonujący tam system edukacji  oraz metody pracy z dziećmi, młodzieżą  ale i  osobami dorosłymi , dotkniętymi zaburzeniami ze spectrum autyzmu.

Przy okazji obserwowania zajęć istniała możliwość nawiązania kontaktu zarówno z uczniami jak i nauczycielami placówek luksemburskich. Uczestnicy poznali również bogatą bazą lokalową szkół oraz różnorodne pomoce dydaktyczne.
W czasie spotkań roboczych partnerzy projektu  zaprezentowali  filmy vide i prezentacje przedstawiające atypowe zachowania  uczniów ze stwierdzonym zaburzeniami ze spectrum autyzmu. Dalszym etapem pracy będzie wspólne poszukiwanie sposobów postępowania w sytuacjach trudnych.

 

Podczas pracy nad projektem opracowano również ankietę ewaluacyjną, która ma być wypełniana przez uczestników projektu po każdej wizycie w danym państwie

Wizyta partnerska w Luksemburgu stała się okazją do zetknięcia się z multikulturową i wielojęzykową sferą, tego niewielkiego ale urokliwego państwa.

 SOSW w Sieradzu Krakowskie Przed.58 98-200 Sieradz specsier@pro.onet.pl strona szkoły: www.sosw-sieradz.webd.pl=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W SIERADZU, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 58, 98-200 SIERADZ- COMENIUS STRATEGIE POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM Z AUTYZMEM-" I AM A CROSS"